FirePro.

Reinventing
Fire Suppression

  • Verdrijft geen zuurstof
  • Onschadelijk voor de mens
  • Onschadelijk voor milieu
  • Zeer sterk blussend vermogen
Brandbeveiliging
Brand is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige schade bij bedrijven en particulieren.
Lees meer
Brandpreventie
Waarom is brandpreventie nu net zo noodzakelijk? Bescherm nu uw mensen én uw bedrijf.
Lees meer

FirePro blust de brand bij de bron

Certificering

Met onze gecertificeerde systemen optimaliseert u uw bedrijfscontinuïteit.

Onderzoek en advies

FirePro Belgium ondersteunt u bij het onderzoeken van risico's en brandgevaren.

Brandveiligheid en preventie

Voorkom brand door snelle detectie, doormelding en bestrijding.

Approved by